Buddhor och Bodhisattvor

Ett viktigt sätt som buddhister visar sin respekt är genom att visa vördnad för Buddha och Bodhisattva statyer. Därmed emellertid dyrkar buddhister inte statyer som faktiska inkarnationer med övernaturliga krafter. Istället fungerar bilder som fysiska och symboliska påminnelser om det särskilda Buddhas eller Bodhisattva inneboende dygder och ideal som anhängare vill odla inom sig själva. Statyer är också ett medium för koncentration och inspiration. Följande är statyer som finns i IBPS Sverige i Rosersberg.

Sakyamuni Buddha

Inne i mitten av de viktigaste helgedom, står en framstående staty av Sakyamuni Buddha.

Läs mer: Sakyamuni Buddha

Amithaba Buddha

Amitabha Buddha håller i lotusblommor. Amitabhas namn indikerar att han är Buddha av oändligt ljus och gränslöst liv.

Läs mer: Amitabha Buddha

Quan Yin Boddhisattva

På den högra sidan av stora altaret finns en sittande staty av Avalokitesvara Bodhisattva.

Läs mer: Quan Yin Buddha

Ksitigarbha Bodhisattva

På vänstra sidan i huvudsalen, sitter en annan staty vid namn Ksitigarbha Bodhisattva
(betyder “Jordens skatt”), på kinesiska känd som Ti Tsang

Läs mer: Ksitigarbha Bodhisattva

Maitreya Bodhisattva

I något av de mindre rummen finns en staty som är välkänd i Västvärlden.
Det är en knubbig och glad figur som många kallar "den lyckliga Buddhan".

Läs mer: Maitryea Bodhisattva

Skanda och Sangharama Bodhisattvas

På var sida om statyn av Sakyamuni Buddha finner vi Sangharama
(vänster vänd mot salen) och Skanda (höger) eller Ch’ieh Lan och Wei T’uo på kinesiska.

Läs mer: Skanda & Sangharama boddhisattvas

Kontakta oss

BLIA Sweden
Blygatan 3
195 72 Roserberg
Sverige
tel. 08-590 358 01

Face book

logo-facebook